Art of Life

ART of LIFE staat open voor iedereen die wil werken in zichzelf.
Het is een ruimte dat veiligheid en geborgenheid, warmte en respect biedt aan
iedereen die een verlangen heeft naar een vollediger leven met zichzelf en anderen.

Kunst is Zijn,
geschapen door een uitdaging
gericht tot de Grote Leegte,
een Geluid, afgedwongen
van de Grote Stilte.

In de stilte en de leegte, voorafgaand aan hemel en aarde,
vormde zich iets wonderbaarlijks.
Autonoom, onveranderlijk, alom aanwezig, altijd in beweging.
Misschien is dit de moeder van alles wat er is.
De naam ervan ken ik niet.

Kijk ernaar en je ziet niets. Het gaat de vorm te boven.
Luister en je hoort niets. Het gaat ieder geluid te boven.
Grijp ernaar en je krijgt geen houvast. Het ontstijgt ons begrip.
Deze vorm, dit geluid en dit houvast, we kunnen er niets mee.
Daarom zijn ze versmolten tot het ene.

Het is omdat iedereen schoonheid als schoon beschouwt
dat het lelijke bestaat;
het is omdat iedereen goedheid als goed beleeft
dat het kwade bestaat.
Zijn en niet-zijn veroorzaken elkaar;
moeilijk en eenvoudig vergelijken zich met elkaar;
lang en kort meten zich aan elkaar;
hoog en laag onderscheiden zich van elkaar;
klank en stem vormen zich uit elkaar;
voor en na rangschikken zich naar elkaar.