Werkwijze

We werken met trainingen gericht op ideeën genereren, ideeën ontwikkelen en ideeën realiseren.
Om succesvol te blijven, te worden of te zijn moeten we innovatief, efficiënt, doelgericht en creatief worden en in staat zijn ook daadwerkelijk te begrijpen hoe het creatieve, creërende proces kan worden toegepast. Dit kost tijd, maar resulteert uiteindelijk in een onbetaalbaar resultaat. In plaats van toekijken hoe de wereld om ons heen verandert, creëren en transformeren wij zelf de wereld. We worden trendsetters in plaats van trendvolgers. We creëren actief een voorsprong in plaats van reactief achter de feiten aan te lopen. Meedoen met de nieuwste ontwikkelingen in deze maatschappij op welk gebied dan ook is uitdagend en opwindend. Het vraagt om scholing, inzet en inspiratie, wij maken trainingen op het gebied van cultuurverandering, innovatie en creativiteitsontwikkeling voor u op maat.

Art of Life Tekst
Creativiteit is in deze tijd het belangrijkste vermogen dat mens en organisatie ter beschikking heeft. Waar vroeger creativiteit nog een bijzaak was, is het nu een absolute noodzaak geworden. Wie niet creatief is, blijft achter en mist het vermogen om iets te doorbreken, te scheppen, ergens uit te komen, iets nieuws te ontwikkelen en nieuwe wegen te zoeken. Ontdekkingen worden vaak gedaan door aanwijzingen niet op te volgen, door van gebaande paden af te wijken, door uit het gareel te lopen, door te bedenken wat niemand bedacht heeft en het nog ongeprobeerde te proberen. Het begin van de ontsnapping uit het collectieve denken, is het begrijpen en gebruiken van het creërende creatieve denkproces. Dit creatieve denken kun je leren.

Creatief denken
De menselijke geest is volstrekt onuitputtelijk en het is een uitdaging voor iedere ondernemer om daar gebruik van te maken. Creatief Denken is een techniek om medewerkers actief in te zetten bij het genereren van nieuwe ideeën voor het bedrijf. In de Workshop of Training Creatief Denken kunnnen de mensen stap voor stap kennismaken met verschillende methodes en technieken van creatief denken.

Creativiteitsontwikkeling
Creativiteit stimuleert de economie. In onze huidige economie is creativiteit onontbeerlijk. Verbeelding in combinatie met kennis, leidt tot de vernieuwing die nodig is gezien de razendsnelle ontwikkelingen die zich in andere (opkomende) economieën voordoen. Door het gebrek aan creatieve krachten binnen bedrijven worden er te weinig ideeën gegenereerd. Creativiteit beperkt zich niet tot muziek of beeldende kunst. Het heeft alles te maken met een manier van denken en op een andere manier naar de wereld kijken, kortom met creatieve intelligentie. Achterstevoren, ondersteboven, binnenstebuiten, ‘gewone’ dingen zien er ineens heel anders uit. Zo ontstaan nieuwe ideeën, technologieën, producten en de mogelijkheid tot het verbeteren van service of teamwork. Het was Einstein die zei: “Verbeelding is veel belangrijker dan kennis”. Creatief denken is dus onmisbaar voor innovatie. Daarnaast snijdt het creatieve mes aan twee kanten. Het aanblazen van de creatieve vonk bij mensen levert niet alleen een positieve bijdrage aan productiviteit en servicegerichtheid, maar ook aan de teamgeest en het werkplezier in het algemeen.

Het is dus wenselijk om:

 • Geïnspireerd te worden.
 • Uitgedaagd te worden
 • Jezelf (en anderen) te verrassen.
 • Andere invalshoeken te gebruiken.
 • Je dingen af te vragen.
 • Te onderzoeken.
 • Talenten te ontwikkelen.
 • Je fantasie te gebruiken.
 • Te bewegen en te voelen.
 • Te experimenteren.
 • Kortom: te creëren.

Welke instelling heb je daarvoor nodig?

 • Ontspannen en toch alert zijn.
 • Open staan voor anderen.
 • Tolerant en humoristisch zijn.
 • Durven experimenteren.
 • Opnieuw nieuwsgierig zijn.
 • Je verbeelding laten werken.
 • Het hart op de tong hebben.
 • Anderen en jezelf waarderen.
 • Plezier hebben in samenwerking.
 • Jezelf willen ontwikkelen.
 • Fouten durven maken.

In de leeftijd van 4-7 jaar verliest een kind 90% van zijn creativiteit. De behoefte zich te conformeren aan de geldende gedragregels is daar grotendeels verantwoordelijk voor. Veel mensen raken daardoor zo vastgeroest in hun manier van leven en werken dat het niet eens meer bij ze op komt om buiten het vaste stramien te denken of te handelen.

Er is nauwelijks nog ruimte voor:

 • Nieuwe ideeën (alles is toch al bedacht?)
 • Andere visie (ik heb toch gelijk?)
 • Humor (lachen kun je niet serieus nemen!)
 • Geestelijke oprispingen (doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg!)
 • Gekke teksten (wat zullen ze wel niet denken?)
 • Hilarische idioterie (ik ben toch geen kind meer?)
 • Andere invalshoeken (hoezo, het ging toch altijd goed zo?)
 • Brainstormsessies (tijdsverspilling!)

Dit zijn bekende frasen die iedereen zo nu en dan wel eens hanteert. Terwijl het bovenstaande rijtje onmisbare bestanddelen bevat voor een goed plan of een nieuw product, passend bij veranderende behoeften in een dynamische wereld. De training Creativiteitsontwikkeling is erop gericht om de creatieve intelligentie (wisselwerking linker en rechter hersenhelft) bij mensen die deel uit maken van een organisatie te stimuleren en te ontwikkelen. De trainees leren anders naar vraagstukken/problemen te kijken, zoals; tijdsdruk, saai werk, lastige situaties/klanten, collega’s, conflicten. Deze verruimde blik vergroot het werkplezier, stimuleert de teamgeest en heeft een gunstig effect op de productiviteit. Anders kijken wil zeggen, voorbij het probleem kunnen kijken. Niet focussen op wat niet kan maar de mogelijkheden zien van wat wél kan of manieren bedenken zodàt iets kan. Een positieve en enthousiaste, vaak met humor doorspekte visie krijgen op leven en werk. Het verrijkt niet alleen de werknemer en zijn functioneren binnen de organisatie maar ook de privé-mens. De trainees worden aangesproken op hun kwaliteiten en ontdekken dat ze meer in huis hebben dan ze zich bewust zijn.

Alleen door niet te oordelen over wat jij zelf doet of wat anderen doen, ben je in staat open te staan, te onderzoeken en te scheppen.

 • Leer buiten kaders te denken (en breng het meteen in praktijk!).
 • Bekijk een probleem eens vanuit een ander perspectief of ontleed het in eigenschappen en ontdek de mogelijkheden die dat biedt.
 • Word op het verkeerde been gezet (en heb toch een geweldige dag!).
 • We zijn gewend aannames te doen, van tevoren het plaatje al in te vullen. Wat gebeurt er als die logische linker hersenhelft eens even zijn mond moet houden?
 • Ontdek wat je rechter hersenhelft allemaal vermag (en wat je handen daardoor allemaal moeiteloos kunnen!).
 • Luister naar je intuïtie en zie dat je uit “mislukkingen” prachtige dingen ontstaan of nieuwe ideeën opdoet. Juist mislukkingen zijn in de loop der tijd vaak prachtige uitvindingen gebleken.
 • Brainstormen en mindmappen, allemaal open deuren die vooralsnog bij velen gesloten blijven.
 • Humor en enthousiasme maken het leven en werken kleurrijker en productiever.